trende

Ağır ve Tehlikeli İşler Çalışabilir Raporunda Hangi Tetkikler Yapılır?

Ağır ve Tehlikeli İşler Çalışabilir Raporunda Hangi Tetkikler Yapılır?

ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporunda hangi tetkiklerin yapılacağına, o işyerinde görevli işyeri hekimi karar vermesi asıl olması ile birlikte genel olarak, çalışma yerlerine bağlı olarak bu tetkikler değişmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Almak, bir çayımızı içmek ister misiniz? Konum için Lütfen tıklayın

ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu almak için bize ulaşın.

Örneğin inşaat işlerinde çalışan bir çalışan için, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu tetkikleri; aşağıdaki başlıklardan oluşabilir;

İnşaat Çalışanlarında sağlık tetkikleri

 • Akciğer Grafisi
 • Hemogram, Tam Kan Sayımı
 • Odyo, İşitme Testi
 • Tetanoz Aşısı vd.

Yada Tekstil, Dokuma sektöründe faaliyet gösteren bir çalışan için, Akciğer grafisi ile birlikte Solunum fonksiyon testi mutlaka yapılmalıdır. Buradaki amaç işyeri hekiminin pamuk tozu vb tekstil sektörüne has mesleki hastalıkları gözlemleme amacını taşımaktadır.

Bu yönüyle incelendiğinde ağır ve tehlikeli işler raporunda aşağıdaki tetkikler ilk olarak uygulanmalıdır.

Akciğer Grafisi,

Odyo – İşitme Testi

SFT – Solunum Fonksiyon Testi

Hemogram – Tam Kan Sayımı

TİT – Tam İdrar Testi

bir sorun tespit edilmesi halinde işyeri hekiminin tavsiyesi ile birlikte ileri tetkikler mutlaka yaptırılmalıdır.

ağır işte çalışabilir raporunda nelere bakılır?

ağır ve tehlikeli işler raporu nedir?

6331 sayılı Kanun ile birlikte işyerleri tehlike sınıflarına göre ayrılmıştır. Bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğ ‘de ülkemizde gerçekleştirilen tüm işler Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işler olarak 3 sınıfa ayrılmıştır. bu tehlike sınıflarından Tehlikeli ve Çok tehlikeli işler, eski adıyla ağır ve tehlikeli işler olarak değerlendirilmektedir.

ağır ve tehlikeli işler mi? tehlikeli ve çok tehlikeli işler mi?

Yukarıdaki açıklamalara bağlı olarak, ağır ve tehlikeli işler raporu yerine tehlikeli ve çok tehlikeli işler tanımıyla tanımlamak, bu alanlara ait sağlık raporlarını ise ilk işe giriş sağlık raporu, tehlikeli ve çok tehlikeli işler sağlık raporu, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu, işe giriş sağlık raporu gibi isimlerle adlandırmak daha doğru olacaktır.

ağır işlerde çalışabilir raporu nereden alınır?

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu, 6331 Sayılı kanun madde 15 ‘e göre yalnızca işyeri hekiminden alınabilir. Kanuna göz attığınızda;

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz

ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu Bursa ‘da faaliyet gösteren Sağlık Bakanlığı onaylı laboratuvarlarımızla tetkiklerinizi gerçekleştirebilir ve ihtiyaç duyduğunuz sağlık raporu’nu temin edebilirsiniz.

ağır ve tehlikeli işler raporu devlet hastanesinden alınabilir mi?

Yukarıdaki açıklamalarda okuduğunuz gibi bu rapor sadece işyeri hekimlerinden, tetkikler ise onaylı laboratuvarlardan alınabilmektedir.

aile hekimi ağır ve tehlikeli işler raporu verebilir mi?

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu diğer adıyla, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu, sağlık ocağında çalışan aile hekimlerinden alınamaz. 6331 Sayılı Kanun Madde 15 ilgili fıkraya göre; bu kanun kapsamına giren tüm işyerlerinde sağlık raporları sadece işyeri hekimleri tarafından verilir. Sadece az tehlikeli işletmelerde 50 den az çalışanı bulunuyorsa, aile hekiminden yada kamu sunucuları veya aile hekiminden alınabilir.

Sağlık Gözetimi

 • Madde 15
  • (b) b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
   • (3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporu işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

hangi işler ağır ve tehlikeli işlerden sayılır?

ağır ve tehlikeli işlerde çalışma yaşı nedir?

18.07.2021
55.146
Ziyaretçi Yorumları (2)

  Whatsapp
  Halim ASA İSG Danışmanlığı
  Halim ASA İSG Danışmanlığı
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?