trende

İSG Açısından Şirket Açılışında 5 Nokta

İSG Açısından Şirket Açılışında 5 Nokta

2012 yılına kadar bir şirket kurmak için isg, iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat etmeniz gereken çok fazla başlık yoktu. İş sağlığı ve güvenliği kanunun çıkması ile birlikte isg açısından şirket sahiplerinin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar ticaret hayatına girdi.

İSG Danışmanlığı İhtiyaçlarınız için bize aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Şirket Açılışlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma alanına bağlı olarak değişen bu başlıkları 5 nokta altında toplamaya çalıştım. Bu içerik kendi işyerini açmayı isteyen tacirler için iş sağlığı ve güvenliği alanında ilk aşamada nelere dikkat etmeniz gerekir. Bu konu etrafında yazımızı tamamlamaya çalışacağız.

İSG Danışmanlığı Hizmetleri

Küçük bir yazılım ofisinden, atölyeye, endüstriyel tesislerden, entegre sağlık kuruluşlarına kadar her noktada eğer bir çalışanınız olacaksa bu yazı sizin için oldukça önemli. İş sağlığı ve güvenliği alanında Nasıl Yapılır içeriklerinin çok kısıtlı olması sebebiyle, insanlar isg konusunda profesyönel bir danışmanlık arıyor. İSG Danışmanlığı olarak tanımlayabileceğimiz bu iş kolunda İSG kanunları ve İSG yönetmeliklerindedikkat etmeniz gereken en önemli başlıklara değindik.

İş sağlığı ve güvenliği konusunu elbette 5 konu başlığına sığmaz. Ancak bu temel maddelere dikkat eder, isg danışmanlığı hizmetlerini doğru kişilerden alırsanız. Açılış sürecinizde bu denli sancısız ve hızlı olacaktır.

Çalışma Alanında İSG ile ilgili Yapılması Gerekenler

Ortam Ölçümleri, İSG ölçümleri

Çalışma alanınız ister ofis, ister atölye olsun. İSG açısından ortam ölçümlerinin yapılmış olması kanuni olarak zorunludur. Yapılacak ölçümler ofis ve endüstriyel ortamlarda ayrıdır. Ancak temel olanlar Aydınlatma, Gürültü, Toz ölçümleri çalışanların ortam kaynaklı sorunlara maruziyetlerini belirlemenizde faydalı olur. Ofis ortamlarında bu üç tip temel ölçüm yeterli olmaktadır. Ancak endüstriyel ortamlarda Titreşim, kişisel toz ölçümü (VOC), Titreşim ve Termal Konfor gibi maddelerde ölçümlere eklenebilir.

Ortam Ölçümleri Her yıl yapılmak zorunda mı?

Ortam ölçümleri işyeri açılışında bir kez yapıldıktan sonra taşınmadıysanız, çalışma koşulları ve alanda önemli değişiklik yapmadıysanız, tekrar ortam ölçümü yapmanıza gerek yoktur.

Ortam Ölçümlerini hangi firmalar yapabilir?

Ortam ölçümü yapabilecek firmalar, İş sağlığı ve güvenliğ ölçüm ve analiz laboratuvarı olan İSGÜM de yayınlanmış firmalar tarafından gerçekleştirilir.

Periyodik Kontroller

Çalışma alanında elektrik tesisatı uygunluk raporu, topraklama ölçüm raporu, paratoner tesisatı kontrol raporu, İş Makineleri mevcutsa iş makineleri periyodik kontrolü, forklift periyodik kontrolü gibi iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamında bu ekipmanların yetkili kişiler tarafından kontrol edilmesini sağlamak ve belgelerini açılış evrakları içine koymanız sizin için faydalı olacaktır.

İş ekipmanlarının kontrolünü herhangi bir firma yada kişi yapabilir mi?

Hayır, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini sadece yetkilendirilmiş, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi yapabilir. Bu kişiler Çalışma Bakanlığı tarafından sertifikalandırılır ve K ile başlayan bir numara ile işaretlenir. İş Ekipmanı periyodik kontrolü yapmaya yetkili personelin K il başlayan bir kimlik numarası olur. Bakanlık sorgulama ekranı üzerinden bu kontroller yapılır.

İş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin bir kez yapılması yeterli midir?

Hayır yukarıda geçen yönetmelik kapsamında bu ekipmanlar işletmenizde mevcutsa (elektrik tesisatı ve topraklama her işletmede olmak zorunda) her yıl (en geç yılda bir) kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği, İSG Sözleşmeleri…

Şirket açılışlarında önemli konuların başında isg sözleşmeleri gelir. İSGKATİP sistemi üzerinden takibi yapılan bu işlem işveren tarafından kontrol edilmelidir. İşyeriniz Az Tehlikeli sınıfta ve 50 ‘den az çalışanınız varsa Aylık İSG Hizmeti almanıza gerek yoktur. Ancak Az Tehlikeli 50 ‘den fazla çalışanınız olacaksa, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta iseniz 1 çalışanınız bile olsa mutlaka iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti almanız gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununca Zorunlu İSG Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Yeni açtığınız şirketinizde yaptığınız iş ne olursa olsun, çalışanlarınızın mutlaka temel isg eğitimi almış olması gerekir. Uzaktan, yada Örgün olarak verilebilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından verilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri her işe girişte kanunen aldırılması zorunlu eğitimlerden biridir.

Hijyen Eğitimi

Özellikle Gıda, Güzellik Salonu, Hotel, Kuaför, Su İmalatı, vb gibi sektörlerde faaliyet gösteriyorsanız, çalışanlarınıza hijyen eğitimi aldırmalısınız. Hijyen Eğitimi sonrasında çalışanlarınıza verilen sertifikalar üniversite onayı varsa, kişiler e devlet üzerinden Hijyen eğitimi sertifikasını indirip yazdırabilirler. Hijyen Belgesi 1 kez alındıktan sonra ömür boyu kullanılabilir. Tekrar hijyen eğitimi almalarına gerek yoktur.

İlkyardım Eğitimi

İlkyardım yönetmeliğine bağlı olarak tehlike sınıfınıza göre işyerinizde kanunda belirlenmiş oranda ilkyardımcı eğitimi almış, ilkyardım sertifikalı çalışan bulundurmanız zorunludur. Bu personeller işyerinden ayrılmışsa yerine eğitim almış çalışanlar bulunmasına dikkat etmelisiniz. İlkyardımcı sayılarındaki eksiklik durumunda idari para cezaları ile karşılaşabilirsiniz.

Yangın Eğitimi

Her yıl çalışanlarınıza yangın eğitimi aldırmanız gerekir. Burada çalışan sayısının bir önemi yoktur. Çünkü her yıl gerçekleştirilen Yangın tatbikatı raporuna bağlı olarak işyerinde yangın tahliye tatbikatlarında çalışanlar yangın eğitimi ile sertifikalandırılmalıdır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlere sahip bir işletme açıyorsanız, üretim, imalat, metal, inşaat, otomotiv vb. gibi sektörlerde burada yüksekte çalışma gerektiren işler yapılacaksa, bu çalışmalara katılacak çalışanların yüksekte çalışma eğitimi almış olmaları gerekmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu, İSG Raporu

İşe giriş sağlık raporu temel isg eğitimi başlığında olduğu gibi her işe girişte yenilenir. Ve çok önemli sekonder “ikincil” koruma yöntemidir. Çalışanlarınız işe başlamadan önce yetkili sağlık raporu firmaları ‘ndan almanız gerekmektedir. Profesyönel sağlık raporu ihtiyaçlarınız için bize 7/24 tüm iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu

İşe giriş sağlık raporu ‘nun tehlikeli ve çok tehlikeli işler grubundaki çalışanlar için alınması gereken belgenin adıdır. EK-2 Sağlık Raporu, İşe Giriş Sağlık Raporu Muayene formu olarakta geçen belgede, Akciğer Grafisi, İşitme Testi, Hemogram Tam Kan Sayımı, Elektrokardiyografi – EKG, TİT – Tam İdrar Tahlili gibi tahiller başlıca gerekli tahlil grubudur. Ancak bu çalışabilir raporu ‘nda yapılacak işlere bağlı olarak, tahlil sayısı arttırılabilir.

Az Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu

Özellikle Şok Market, BİM, A101 gibi marketler, starbucks, popeye’s, mcdonalds gibi gıda firmalarında çalışanlar işe alınırken, Çalışabilir raporu adıyla talep edilen sağlık raporunda, Gıda işi olmaları sebebiyle Akciğer Grafisi, Portör Muayenesi, Burun Kültürü, Gaita Kültürü, Gaita Mikroskobisi, Burun Kültürü, Boğaz Kültürü gibi portör testleri, bulaşıcı hastalık testleri istenmektedir.

Tek Hekim Raporu

İşe giriş sağlık raporu, osgb sağlık raporu, ek-2 sağlık raporu, periyodik muayene formu gibi isimlerle adlandırılan tek hekim raporu olarakta betimlenmektedir. işe giriş sağlık raporu ‘ndan bir farkı bulunmamaktadır.

İşbaşı sağlık raporu

Çalışabilir raporu

İş Sağlığı ve Güvenliği için Zorunlu İSG Dökümantasyonu

İşyerinizi açarken, çalışma ruhsatı alabilmek için sizden aşağıda başlıklar halinde belirtilen bir dizi döküman listesini İSG Dosyanızda hazır bulundurmanız gerekir. Periyodik sürelerde güncellenen bu evraklara hakim olmanız gerekir. Bu belgelerin eksik olması durumunda çalışma ruhsatını normal şartlarda alamıyor olmanız gerekli. Ancak herhangi bir şekilde ruhsatı almış olsanız, bile İSG Denetimlerinde majör eksiklik olarak karşılaşacağınıza şüpheniz olmasın.

Risk Analizi

Risk Analizi Çalışma alanınızda bulunan tehlike ve risklerin, basit şablonlardan, Finne Kinney, Balık kılçığı diyagramı, 5*5 vb. gibi farklı varyasyonlarda bir tablo halinde risklerinizi belirlemeniz gerekir. Risk Değerlendirmesi İlk başta çalışma yerinizin bir fotoğrafı olan bu döküman güncellendikçe yaşayan bir belge halini alacak ve işyerinizdeki yaşanan sorunlara karşı ürettiğiniz isg önlemlerini görmenizi sağlayacaktır. Risk Analizleri tehlike sınıflarına göre periyodik sürelerde yenilenmektedir.

Acil Durum Eylem Planı

Acil durum eylem planı risk analizinden ayrı olarak. İşyerinde olası acil durum ve afet anlarında yapılması gerekenlerin adım adım tarif edildiği dökümanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Risk analizinde olduğu gibi tehlike sınıflarına bağlı olarak periyodik olarak güncellenir.

Acil Durum Krokisi

Acil Durum krokisi, acil durum eylem planında yer alan ve işyerinizin görünür alanlarına asılması gereken, işyerinizdeki acil durum ekipmanları, kaçış yolları vb. önemli noktaların gösterildiği, kuşbakışı çizimleri ifade eder. İşyerinizde önemli değişiklikler olmadıkça çizimini yaptırdığınızda uzun yıllar kullanabilirsiniz.

03.04.2023
725
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?