trende

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Kaç saat

08.08.2021
231

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Eğitimi işyerlerinde 6331 Sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenmektedir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Madde 17 Çalışanların Eğitimi başlığı ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili genel kurallarını tanımlamaktadır. Temel İSG Eğitimi düzenleme sorumluluğu ilgili maddede işverenin yükümlü olduğu bildirilmiş, işyerinde yada kullanılan teknoloji değişimlerinde mutlaka isg eğitimleri ‘nin yenilenmesi hususu üzerinde durulmuştur.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

6331 Sayılı Kanunun 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlan Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi usul ve esasları hk yönetmelik 5 bölüm ve 2 ek ten oluşmaktadır. Ek-1 ve Ek-2 temel isg eğitimi sertifikalarında mutlaka bulunması gereken metinsel değerleri ifade etmektedir.

İsg eğitimleri kaç yılda bir verilir

İSG Eğitimleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Usul ve esasları hk yönetmelik kapsamında Tehlike sınıflarına belirlenen periyotlarda yenilenir.

Az tehlikeli işyerlerinde iş Sağlığı ve Güvenliği

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, çalışan başına 10 dakikayla sınırlanmış sürelerde iş güvenliği uzmanı hizmeti, 5 dakikayla sınırlanmış sürelerde işyeri hekimi hizmeti ile gerçekleştirilir. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları bu süreler kapsamında aylık ziyaretlerini gerçekleştirirken, işyerlerinde periyodik sağlık taraması, temel isg eğitimi, yıllık çalışma planları, yıllık eğitim planları gibi evrakları oluşturarak, isg faaliyetlerini sürdürmeli, bunun yanında periyodik kontrol, acil durum planı krokisi ‘nin çizilmesi, ilkyardım eğitimi, elektrik tesisatı uygunluk raporu, topraklama ölçüm raporu gibi konularda firmanın periyodik kontrol tarihlerini kontrol ederek hangi tarihlerde yenileme yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapmak ve faaliyet planlarında bu konuya değinmek zorundadır.

ofis çalışmalarında isg eğitimi
ofis çalışmalarında temel isg eğitimi, az tehlikeli işlerde 8 saatlik temel isg eğitimi

Az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği eğitim Kaç yılda bir yapılır.

Az Tehlikeli işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 3 yılda bir yapılmaktadır. Çalışmaya başlamadan önce oryantasyon eğitimi alması gereken çalışan, iş başı eğitimini tamamladıktan sonra kural olarak temel isg eğitimlerini de tamamlamalıdır. İş kolu olarak ofis işleri, pastane vb işletmelerde az tehlikeli işlerden olduğu için 8 saatlik temel isg eğitimi almaktadırlar.

8 Saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Az tehlikeli işletmelerde 8 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alınması zorunludur. 8 Saatlik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Genel konular, teknik konular, sağlık konuları gibi başlıklardan oluşmaktadır.

tehlikeli işlerde temel isg eğitimi
12 saatlik temel isg eğitimi, otomotiv sektörü 12 saatlik isg eğitimi,

Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Otomotiv endüstrisi, Üretim imalat gibi alanlardaki işletmelerin çoğu tehlikeli sınıfa girmektedir, bu sınıftaki görevlendirilmiş iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri yada diğer sağlık personelleri, çalışanların işe giriş sağlık raporu, periyodik sağlık tetkikleri, gibi çalışanların sağlık muayenelerini takip ederken, çalışanların sağlık muayenelerinin çok fazla kişiye uygulanması gerekiyorsa, mobil sağlık aracı gibi mobil sağlık hizmetleri ‘nden faydalanarak işe giriş sağlık raporu hizmetlerini alarak sağlık muayenelerini tamamlamaları gerekmektedir. Bunun yanında saha gözlem raporları ile tespit edilen eksiklikler ile ilgili çalışmaların takibini yapmalıdırlar.

Tehlikeli İşyerlerinde iş güvenliği eğitimi Kaç yılda bir yapılır

Tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği eğitimleri 2 yılda bir tekrar edilmelidir, yenileme eğitimlerinde de süre değişimi bulunmamaktadır. 2 yıl sonrasında yapılacak temel isg tekrar eğitimlerinde de yine aynı sürelerde temel isg eğitimleri verilmektedir.

12 Saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İSG Eğitimi tehlikeli sınıftaki işyerleri için 12 saatlik temel isg eğitimi düzenlenmektedir, eğitim konu başlıkları az tehlikeli temel isg eğitim konu başlıklarından bir farkı bulunmamaktadır.

Çok Tehlikeli işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Çok tehlikeli işyerleri genel olarak inşaat, metal, ağır sanayi gibi işletmeler çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Çalışanlar için en zorlu işlerin bulunduğu bu kategoride, çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda da bir çok sorun yaşanmaktadır.

Çok Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Yılda Bir Yapılır

Çok tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri her yıl yenilenmesi gerekmektedir, genel konular, sağlık konuları ve teknik konular başlıkları altında toplamda 20 eğitim konusu olan eğitimde üç tehlike sınıfı içerisinde en fazla eğitim süresine sahip eğitimdir.

16 saatlik iş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi

16 Saatlik iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Çok Tehlikeli sınıflarda verilmekte olup, her yıl yenilenmesi gerekmektedir, eğitimler çalışma süreleri içerisinde yapılması 6331 sayılı kanun gereği zorunludur. İlk eğitimlerini yüzyüze alan personeller sonraki yıllardaki tekrar eğitimlerini işyerine özgü olmak kaydıyla uzaktan eğitim şeklinde alabiliyorlar. Bu yönüyle Temel İSG Eğitimlerinin Uzaktan eğitimle alınması şartının en temel iki özelliği ilk eğitimin yüzyüze gerçekleşmesi, eğitimlerin işyerine özgü olmasıdır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini kimler verebilir?

Temel İSG eğitimlerini İş Güvenliği Uzmanları işyeri hekimleri ve çalışanların isg eğitim usul ve esasları hk yönetmelikte belirtilmiş eğitim kurumları verebilmektedir.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi konuları

Genel Konular, Sağlık Konuları, Teknik konular olmak üzere üç ana başlıkta toplanan temel isg eğitimi konuları, 20 alt başlıktan oluşmaktadır. Tütün ürünlerinin zararlarından korunması, Çalışan hakları, vb.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Halim Asa
Halim Asa
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?