trende

periyodik sağlık muayenesi

periyodik sağlık muayenesi

İşyerinizde çalışanların periyodik sağlık muayenesini gerçekleştirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hızlı ve kaliteli hizmetimizle sizlerin ve çalışanlarınızın yanındayız.

periyodik sağlık muayenesi Fiyat Teklif Formu

periyodik sağlık muayenesi nedir?

4857 İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile ağır ve tehilkeli işler yönetmeliğinde, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu olarak adı geçen işe giriş sağlık raporu çalışma hayatında sağlık raporu, bursa sağlık raporu, osgb sağlık raporu gibi isimlerle de adlandırılmaktadır. Akciğer Grafisi, EKG, Elektro Kardiyografi, Odyo, İşitme Testi, SFT, Soluğun Fonksiyon Testi, Biyokimya, ALT, AST, AntiHIV, vb. testleri kapsayan. Bunların işyerinde aktif çalışanların, kanunda belirtilen sürelerde tekrarlanmak suretiyle gerçekleştirilmesine periyodik sağlık muayenesi adı verilmektedir.

sağlık taraması ve periyodik muayene farkı nedir?

Sağlık Taraması ve Periyodik muayene arasında bir fark bulunmamaktadır. Sağlık taraması’nı periyodik sağlık muayene işlemlerinin alt basamağı olarak düşünebilirsiniz. Periyodik muayeneler çalışanlarınıza kanunlarda belirtilen sürelerde tekrarlanırken, sağlık taraması işlemleri uygulanır, en temelde Akciğer Grafisi, Hemogram, Odyo yada sft gibi testlerin gerçekleştirildiği sağlık taramalarında çalışanlarınızın sağlık durumları kontrol edilir.

sağlık taraması yapan firmalar

İşletmenizin sağlık taraması ihtiyaçları için uygun fiyat ve kaliteli hizmet avantajlarımızla 0551 254 56 38 numarasından iletişime geçebilir, [email protected] e posta adresine mail gönderebilir, yada konunun başında bulunan periyodik sağlık muayenesi teklif formu ile, sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.

check-up ve periyodik sağlık muayenesi farkı nedir?

Check-up detaylı sağlık muayenesi olmakla birlikte kanuni bir zorunluluğu yoktur. Ancak periyodik sağlık muayenesinin tekrar süreleri işyerlerinin tehlike sınıfına göre belirlenmiştir. Bu sebeple chek-up zorunlu olmayan, ancak periyodik sağlık muayenesi kanunen çalışanlarınıza yaptırmanız gereken zorunlu bir işlem olarak belirtilebilir.

periyodik sağlık muayeneleri kaç yılda bir yapılır, süreleri nedir?

Periyodik Sağlık muayeneleri işyerleri tehlike sınıflarına göre her yıl, 3 yılda bir ve 5 yılda bir olmak üzere gerçekleştirilmektedir.

Az Tehlikeli İşyerlerinde periyodik sağlık muayene tekrar süresi

Az Tehlikeli İşyerlerinde periyodik sağlık muayenesi 5 Yılda bir yapılmaktadır. Bu süreleri geçmesine rağmen sağlık taraması yapılmayan çalışanlar için belirlenmiş idari para cezası işyerlerine denetimlerde yansıtılmaktadır. Çalışanlarınızın periyodik sağlık muayeneleri için 0551 254 56 38 numaralı telefondan iletişime geçebilir yada iletişim formuyla size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Tehlikeli İşyerlerinde periyodik sağlık muayene tekrar süresi

Tehlikeli İşyerlerinde periyodik sağlık muayenesi 3 Yılda bir yapılmaktadır. Bu süreleri geçmesine rağmen sağlık taraması yapılmayan çalışanlar için belirlenmiş idari para cezası işyerlerine denetimlerde yansıtılmaktadır. Çalışanlarınızın periyodik sağlık muayeneleri için 0551 254 56 38 numaralı telefondan iletişime geçebilir yada iletişim formuyla size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Çok Tehlikeli İşyerlerinde periyodik sağlık muayene tekrar süresi

Çok Tehlikeli İşyerlerinde periyodik sağlık muayenesi her yıl tekrar edilmelidir. Bu süreleri geçmesine rağmen sağlık taraması yapılmayan çalışanlar için belirlenmiş idari para cezası işyerlerine denetimlerde yansıtılmaktadır. Çalışanlarınızın periyodik sağlık muayeneleri için 0551 254 56 38 numaralı telefondan iletişime geçebilir yada iletişim formuyla size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

işyerinde periyodik muayenenin amacı nedir?

İşyerlerinde periyodik sağlık muayenesinin amacı çalışanın belirlenmiş süreler içerisinde işe bağlı meslek hastalığı ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol etmektir. Örneğin çalışanların tozlu bir ortamda çalıştığını düşünün. 3 yıldır tehlikeli bir işyerinde çalıştığını düşünün. 3 Yıl öncesinde ciğerlerinde demir tozu bulunmayan çalışanımız, 3 yıl sonunda periyodik sağlık muayenesinde eğer ciğerlerinde demir tozu (siderozis) bulunuyorsa, çalışanla ilgili iyileştirme yapılması, tetkiklerin ileri boyuta taşınması ve çalışanın meslek hastalığına maruz kalmaması için gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

hangi durumlarda çalışanların sağlık muayeneleri zorunludur?

çalışanların sağlık muayeneleri, periyodik olarak zorunlu olan sürelerin dışında, iş kazası yaşamaları durumunda, 6 aydan daha uzun süreli işten ayrılmalarda işe dönüşlerinde, gebelik gibi durumlarda doğum sonrası işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde sağlık muayenelerinin yenilenmesi zorunludur.

periyodik sağlık muayenesi yönetmeliği var mı?

Periyodik sağlık muayenesi yönetmeliği adında ayrı bir yönetmelik yoktur. Ancak “İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimlerini Hakkında Yönetmelik” Madde 9 da belirtilmiştir.

İşyeri Hekimlerinin görevleri başlığı olarak başlayan Madde 9 ‘da 8 nolu bent c fıkrasında aşağıdaki gibi geçmektedir.

c) Sağlık gözetimi;

  • 1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
  • 2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
  • 3) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.
  • 4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
  • 5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.
  • 6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
  • 7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.
  • 8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
  • 9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
  • 10) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek.

periyodik sağlık taraması nerede yapılır?

periyodik sağlık taraması talepleriniz için 0551 254 56 38 numaralı telefonu arayabilir [email protected] adresine mail gönderebilir yada konunun başında bulunan periyodik sağlık muayenesi fiyat teklifi formumuzu doldurabilirsiniz.

işyerlerinde sağlık taraması zorunluluğu var mı?

Tehlike sınıfı fark etmeksizin, tüm işyerlerinde çalışanların sağlık taramalarının yapılması zorunludur.

mobil sağlık aracı nedir?

Mobil sağlık aracı, periyodik sağlık kontrollerinin, işyerinize gelen bakanlık tarafından onaylı mobil sağlık araçlarına verilen isimdir.

mobil sağlık aracı veren firmalar

işyerinizin mobil sağlık aracı ihtiyaçlarınız için konunun başında bulunan periyodik sağlık muayene teklif formunu doldurabilirsiniz.

12.07.2021
5.907
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?