trende

Mesleki Yeterlilik Belge Zorunluluğu Getirilen Yeni Meslekler

Mesleki Yeterlilik Belge Zorunluluğu Getirilen Yeni Meslekler

09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ yürürlüğe girdi

Daha önce 143 olan MYK Mesleki Yeterlilik Belge Zorunluluğu olan meslek sayısı, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 143’den 183’e çıkmıştır.

9 Nisan 2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan altıncı tebliğ ile 40 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2021/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan bu mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (09.04.2022 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız .

Belge zorunluluğu getirilen tüm mesleklere ulaşmak için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar için son süre ne zaman?

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar. 09.04.2022

09 Nisan 2021 Mesleki Yeterlilik Belge Zorunluluğu Getirilen 40 Yeni Meslek

 • Bitkisel Yağ Üretim Operatörü
 • Çimento Üretim Elemanı
 • Çimento Üretim Elemanı
 • Çimento Üretim Elemanı
 • Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı
 • Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi
 • Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi
 • Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi
 • Elektrik Sayacı Sökme/Takma Elemanı
 • Elektrik Tesisatçısı
 • Elektrik Tesisatçısı
 • Elektrik Tesisatçısı
 • Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi
 • Cam Kesim Elemanı
 • Endüstriyel Cam Isıl İşlem Elemanı
 • Endüstriyel Cam İşleme Elemanı
 • Endüstriyel Cam Kesim Elemanı
 • Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim Elemanı
 • Endüstriyel Taşımacı
 • Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı
 • İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 3)
 • İplik Eğirme Operatörü (Seviye 3)
 • İzabeci
 • Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı
 • Kırma Eleme Tesis Operatörü
 • Mekanizasyon İşçisi (Maden)
 • Mekanize Kazı Operatörü
 • Mermer Doğaltaş Ocakçısı
 • Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı
 • Pres İşçisi (Maden)
 • Presçi
 • Presçi
 • Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı
 • Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı
 • Sebze ve Meyve Konservesi Üretim Operatörü
 • Sos Üretim Operatörü
 • Tel Makineleri Operatörü
 • Terminal Çekici Operatörü
 • Yeraltı Hazırlık İşçisi
 • Yeraltı Hazırlık İşçisi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 2021/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

Yaptırımlar

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddeye ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

09.04.2021
1.102
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?