trende

Hemogram Testi

Hemogram Testi

Hemogram Testi Fiyatı İçin Bize Ulaşın!

Tam kan sayımı (hemogram testi) çalışma öncesinde doktorunuza iş sağlığınız ile ilgili çok sayıda bilgi vererek çalışabilir, çalışamaz olduğunuz bilgisini verir.

Hemogram Testi (Tam Kan Sayımı) Nedir?

Tam kan sayımı yani diğer adıyla hemogram testi kanı oluşturan hücreleri gösteren kan tahlilinin adıdır. İşe giriş sağlık raporu dir. Ek-2 sağlık raporu formu ile birlikte fiziki muayeneniz sırasında size sorulan sorulara verdiğiniz yanıtlar ve hemogram testi sonuçları birlikte değerlendirilir. Bunun sonucunda ilgili işe uygun olup olmadığınız ile ilgili işyeri hekimi değerlendirmesi oluşturulur. Sonuç olarak tam kan sayımı olarakta anılan hemogram tahlillerine bağlı olarak sağlık raporu oluşturulur. Yapacağınız işe bağlı olarak hemogram Gerektiğinde başka tahliller de isteyebilir. 

İşe Giriş işlemlerinde genellikle her işletme hemogram testini ister. Hemogram Tahlili bu yönüyle oldukça değerli ve faydalı bir tahlil referansı olmaktadır. Ancak çalışanlarda bu hemogram testinin neden sürekli yapıldığı bilgisini sorgulamaktadır. O zaman sihirli soruya geçelim,

Hemogram Tam Kan Sayımı Neden Yapılır?

 • Birincisi; Ek-2 Sağlık Muayenesi sonucu olarak osgb sağlık raporu’na referans kaynağı oluşturması. Genel bir sağlık sorununuzun olup olmadığının en birincil ölçümü kan değerlerinizin sayımıdır. Sonuç olarak henüz belirtisi olmayan, ancak önceki işyerinizden kalan bir rahatsızlık varsa bunu tespit ederiz. Bu sayede erken tedavi olmanızı sağlarız.
 • İkincisi; İşe giriş muayenesinde işe bağlı hastalıklarınızın işe girerken olmadığını görmenizi sağlarız. Test yaptırmaya geldiğinizde, Yüksek ateş, yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı ya da enfeksiyon gibi ön belirtiler yaşıyorsanız. Test için bir kaç gün beklemenizi tavsiye ediyoruz.
 • Üçüncüsü; Çalışacağınız işyeri kan hastalıkları yada kan ile bulaşabilen hastalık riskleri taşıyorsa tam kan sayımı testi yapılmasını isteriz. 
 • Dördüncü ve Son Olarak; Kan hücrelerinizi etki eden ilaç almanızdır. Bu ilaçların etkisi işyeri hekimlerimizin görmesi için hemogram testinden yararlanırız.

Tam Kan Sayımı (Hemogram Testi) Nasıl Yapılır?

Kan üzerinden bir çok test bakılabilir, hemogram tam kan sayımı testi ile beraber açlık kan şekeri testi de istenmemişse aç yada tok olmanız farketmez. Ancak Hemogram testi ‘nin yanında açlık kan şekeri, Glikoz testi de istenmişse mutlaka aç olarak kan alınması gerekir. Bu gibi durumlarda doktor 18 parametre kan tahlili, 22 parametre hemogram testi gibi kan sayımı ölçümlerinde sıvı ve katı gıdaları yasaklayabilir. Laboratuvarımızda Kan tahlili için, sağlık görevlisi kolunuzdan bir damar yolu açarız. Gerekli miktarda kan örneğini almak için kanınızı tüplere enjekte ederiz. Alınan hemogram testi numuneleri tahlil edilmek üzere laboratuvarımızda inceleriz. 

Hemogram (Tam Kan Sayımı) Türleri Nelerdir?

Complete Blood Count, CBC Testi

Aslında Tam Kan Sayımı ‘nın ingilizce adı Complete Blood Count ‘dur. Ayrı bir tahlil değildir. Ancak zaman zaman ik birimlerinde işe giriş için istenen tetkikler kısmında bu bilgi olması sebebiyle buraya ekledik. Sonuç olarak sizden cbc tahlili istenmişse bu tam anlamıyla bir hemogram testi yani tam kan sayımı dır.

18 Parametre Hemogram Testi

İşe giriş evraklarında Ek 2 Sağlık Raporu yada direkt sağlık raporu başlığı altında 18 parametre hemogram testi açıklamasını görebilirsiniz. Bu kan

 • Eritrosit = kırmızı kan hücresi = alyuvar sayısı (RBC)
 • Hemoglobin (HGB, HB)
 • Hematokrit (HCT)
 • Ortalama eritrosit volümü (MCV)
 • Ortalama eritrosit hemoglobini (MCH)
 • Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC)
 • Lökosit = beyaz kan hücresi sayısı (WBC)
 • Trombosit = platelet sayısı (PLT)
 • Retikülosit sayısı (RET)

22 Parametre Hemogram Testi

Hemogram (Tam Kan Sayımı) Ne Zaman Yapılır?

Tam kan sayımı yapılmasını gerektirecek olası belirtiler şöyle sıralanabilir;

 • Vücutta görülen morarmalar veya kanamalar. Morarmalar pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcukları olan trombositlerin sayısını etkileyen bir kan hastalığından kaynaklanıyor olabilir. 
 • Halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi sebebini anlamak için kırmızı han kücrelerinin (alyuvarlar) sayısı, kütlesi, hacimleri ve hatta renkleri kan sayımı tetkiki ile ölçülürken bu hücrelerin içinde bulunan ve yapısında demir bulunan hemoglobinin düzeyi de tam kan sayımı ile belirlenir. 
 • Yorgunluk, baş dönmesi veya halsizlik.
 • Tansiyon ile ilgili olası sorunlar ve kalp atış hızında görülen değişiklikler,
 • Yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma durumları,
 • Eklemlerde ağrı ve buna benzer vücutta yüksek iltihabın neden olabileceği, enfeksiyona bağlı bulguların ayırıcı tanısında kandaki beyaz kan hücreleri (akyuvarlar) ve bunların farklı çeşitlerinin sayıları da kan sayımı ile değerlendirilir. ,

Tam kan sayımı ile kandaki birçok bileşenin değerleri kontrol edilir. Tam kan sayımında istenen ölçümler şunlardır;

 • Akyuvarlar (Beyaz Kan Hücreleri WBC): Beyaz kan hücreleri vücudumuzun mikroplarla mücadele etmesini sağlar. Eğer kan örneği alındığı sırada vücudunuzda enfeksiyon, iltihap gibi bir sorun varsa beyaz kan hücrelerinizin sayısı normal aralıkların dışında çıkar. Akyuvar değerinin normalden düşük çıkması ise vücudunuzun olası bir enfeksiyon durumunda zorlanabileceği anlamına gelebilir. Düşük beyaz kan hücresi sayısının arkasında kullandığınız bir ilaç, kemik iliğine dair bir rahatsızlık da yer alabilir. Bir diğer neden ise yaşadığınız enfeksiyon olabilir, bazı enfeksiyonların seyrinde beyaz kan hücreleri kullanılıp harcanır ve hemogramda sayılar düşer.
 • Kırmızı Kan Hücreleri (RBC): Kırmızı kan hücreleri akciğerimiz aracılığıyla aldığımız oksijeni, damarlarımız üzerinden vücudumuzun diğer organ ve yapılarına taşımakla görevlidir. Alyuvarların sayısının az olması veya her bir alyuvarın taşıdığı hemoglobin miktarının azlığı anemi ile ilgili olabilir. Başka etkenler de alyuvar sayısının düşük olmasına neden olabilir.
 • Hemoglobin (HB ya da HGB): Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde yer alan bir proteindir. 
 • Hematokrit (HCT): Hematokrit ölçümü kanınızın ne kadarlık bölümünün alyuvarlardan oluştuğunu belirler. HCT değerinin olması gerekenden daha az olması, gerekli miktarda demire sahip olmadığınıza işaret edebilir. Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine destek olur. Hematokrit değerinizin normal aralıktan fazla çıkması bazen kemik iliği hastalıklarından kaynaklanabileceği gibi yeterince su tüketmemenizden veya sıvı kaybından da kaynaklanabilir.
 • MCV: MCV değeri alyuvarlarınızın ortalama ebatını ifade eder. Eğer MCV ölçümünüz olması gereken değerin üzerindeyse bu durum B12 vitamininizin ya da folat miktarınızın düşüklüğünden kaynaklanabilir. Kırmızı kan hücreleriniz normal değerlere göre daha küçükse anemiyle ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz.
 • Trombosit: Trombositler kanımızın pıhtılaşmasını destekler. Trombosit sayım sonucunu normalden düşük olmasına trombositopeni denilir. Normalden yüksek trombosit durumu ise trombositoz olarak adlandırılır. Her iki durum da bir sağlık sorunundan ya da kullanılan bir ilaçtan kaynaklanıyor olabilir. Trombosit yüksekliği ya da düşüklüğünün nedenini bulmak için başka ek testlere de ihtiyaç duyulabilir. 

Hemogram (Tam Kan Sayımı) Değerleri

Tahlil sonuçları genellikle birkaç saatlik bir zaman diliminde hazır olur. Tahlil sonuçları iki sütun halinde sıralanır. Her bir tahlil için olması gereken normal aralık değerleri de bu belgede yer alır. Böylece sonuçlarınızın normal aralıklarda olup olmadığını siz de görebilirsiniz. 

Sonuçları kendi başınıza yorumlamanız yanlış olur çünkü bu sonuçlara etki eden pek çok değişken bulunmaktadır ve bu konuda doktorunuzun değerlendirmeleri önemlidir. Mesela hafif bir anemi bile sonuçlarınız üzerinde etkili olabilir. 

Yaygın olarak kullanılan referans değerleri şöyledir:

Hemoglobin Normal Aralığı
Erkek (15+ yaş): 13,0 – 17,0 g/dL
Kadın (15+ yaş): 11,5 – 15,5 g/dL

Hematokrit Normal Aralığı
Erkek: Yüzde 40 – 55
Kadın: Yüzde 36 – 48 

Trombosit Sayısı Normal Aralığı
Yetişkin: 150.000 – 450.000/mL

Beyaz Kan Hücresi (WBC) Normal Aralığı
Yetişkin: 4.000-10.000/mL

Tam Kan Sayımı Hangi Hastalıkların Teşhisini Kolaylaştırır?

 • Tam kan sayımı testi birçok sağlık sorunun teşhisine önemli katkılarda bulunur,
 • Aralarında lösemi ve lenfoma da olmak üzere farklı kanser türleri,
 • Alyuvar ve akyuvar düşüklüğüne ya da yüksekliğine neden olabilecek enfeksiyonlar, genetik bozukluklar ve diğer sorunlar,
 • Bazı ilaçları kullanmanın getirdiği yan etkiler,
 • Vücutta görülen bazı vitamin, element ve mineral eksiklikleri,
 • Kemik iliği, dalak ile ilgili sorunlar,
 • Kan üretimi ile ilgili sorunlar.

Hemogram testinin sonuçları kesin olarak bir sağlık sorununuz olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir sağlık sorununuz ya da şikayetleriniz yoksa ve sonuçlarınız referans aralık değerlerine yakınsa genellikle endişe etmeyi gerektirecek bir durum yoktur. Değerleriniz normal aralığın üzerindeyse bu durumda doktorunuz bu değerleri takip etmeyi ister ya da ek testler talep edebilir. Öte yandan kanser gibi önemli bir hastalığınız varsa ve bazı değerleriniz çok yüksekse tedavi sürecinizde değişikliklere gidilebilir. 

Hemogram testi, işe giriş sağlık raporu kapsamında, işyeri hekimi tarafından istenen tahlillerden biridir. Çalışanların sağlık gözetimi kapsamında istenen bu tahliller sebebiyle iş için sağlık raporu kağıtlarında yazan tahlillerden olan hemogram testi, tam kan sayımı testi gibi testleri araştırıp, hemogram testi nedir, tam kansayımı testi nedir gibi sorularla internette araştırma yaparak, konu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmaktadır.için

Bu yazımızda ise hemogram testi nedir, hemogram testi fiyatı nedir? gibi sorulara birlikte yanıt bulacağız ve ihtiyacınız olan hemogram testi en uygun fiyatlarla sahip olmanız için bize ulaşmanız gereken bilgileri sizinle paylaşacağız.

hemogram testi
hemogram testi, kan sayımı, tam kan sayımı

Hemogram Testi Nedir?

Vücudumuzdaki beyaz, kırmızı kan hücreleri ile trobosit türleri ve sayısı ile ilgili detaylı bilgiler sunan bir kan sayım metodudur. Bu nedenle ‘de bazı işe giriş sağlık raporu tetkiklerinde hemogram testi yada tam kan sayımı şeklinde anılmaktadır.

ile vücudun, zayıflık, yorgunluk veya bu gibi semptomların anlaşılmkontrol etmesine yardımcı olur. Bir hemogram testi kan hücrelerinin, özellikle kırmızı kan hücrelerinin, beyaz kan hücrelerinin ve trombositlerin türleri ve sayısı hakkında önemli bilgiler verir.. Ayrıca anemi, enfeksiyon ve diğer birçok rahatsızlık durumlarının teşhis etmesine yardımcı olur. Bir kişinin bir enfeksiyon veya hastalıktan şikâyetçi olması durumunda, kan bileşenlerinin miktarındaki artış veya azalmayı kontrol etmesi önerilir. Hemogram testi kanda dolaşan hücreleri değerlendiren bir testtir.

Hemogram Testi Neden Yapılır?

Hemogram testi aç karna mı yapılır?

Hemogram Testi Nerede Yapılır?

Hemogram Testi Fiyatı 2022

Hemogram Testi Nasıl Yapılır

17.03.2022
3.465
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?