trende

12 Aralık 2021 İSG Sınav Duyurusu Açıklandı

12 Aralık 2021 İSG Sınav Duyurusu Açıklandı

İSGKATİP Sistemi üzerinden yapılan açıklamada 12 Aralık 2021 İSG Sınav Duyurusuna ait bilgiler paylaşıldı.

12 ARALIK 2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2021-İSG/2 SINAV DUYURUSU
E-DEVLETE GEÇİŞ SEBEBİYLE 2021-İSG/2 SINAV BAŞVURULARI İSGKATİP ÜZERİNDEN ALINACAKTIR. ADAYLARIN BAŞVURU OLUŞTURMADAN ÖNCE İŞBU DUYURUYU VE BAŞVURU REHBERİNİ DİKKATLE İNCELEMELERİ ÖNEM
ARZ ETMEKTEDİR. ADAYLAR E-DEVLET KAPISI KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNİ KULLANARAK İSG-KATİP’E “SORGULAMA&BAŞVURU” SEKMESİNDEN GİRİŞ YAPIP “SINAV BAŞVURUSU” KISMINDAN BAŞVURULARINI
ELEKTRONİK ORTAMDA TAMAMLAYACAKTIR. BAŞVURUNUN TAKİBİ YİNE AYNI EKRANDAN YAPILACAK OLUP BAKANLIĞA HERHANGİ BİR EVRAK GÖNDERİLMESİNE GEREK YOKTUR.
SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN https://youtu.be/h0jg7tsunSs
BAĞLANTI ADRESİNDE YER ALAN VİDEOYU İNCELEMENİZ YARARLI
OLACAKTIR.
 Yapılacak sınavla ilgili “Sınav Uygulama Duyurusu” daha sonra İSGKATİP’te ilan
edilecektir.
İLK DEFA EĞİTİM ALARAK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI-İŞYERİ HEKİMLİĞİ
SINAVINA KATILACAKLAR
 İlk defa eğitim alarak anılan sınava katılacak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
adayları için önemli tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 13 EKİM 2021
tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 12 ARALIK 2021 tarihinde yapılacak
sınava giremeyeceklerdir.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI-İŞYERİ HEKİMLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İÇİN
TARİHLER
Eğitim Kurumlarının Program Giriş Tarihi En Geç 5 Eylül 2021 Saat 23:59
Eğitim Programı Başlangıç Tarihi En Geç 9 Eylül 2021
Teorik Eğitim (Uzaktan ve Örgün Eğitim) Bitiş
Tarihi En Geç 8 Ekim 2021
Uygulamalı Eğitim Bitiş Tarihi (Staj Yerinin
Bildirilmesi ve Taraflarca Onaylanması Dahil) En Geç 13 Ekim 2021 Saat 23:59
Program Bitiş Tarihi (Uzaktan, Örgün ve Uygulamalı
Eğitimin Onaylanması Dahil) En Geç 13 Ekim 2021 Saat 23:59
Uygulamalı eğitimin tamamlanması için staj yapılan işyerinin İSGKATİP üzerinden bildirilmiş
ve ilgili İSG profesyoneli ile staj yapılan işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından en geç 13
EKİM 2021 saat 23:59’a kadar onaylanmış olması gerekmektedir.
Fiili çalışma süresine istinaden (B) ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alacak adayların
fiili çalışma sürelerinin ispatı için 24 HAZİRAN 2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz internet
sitesinde yayınlanmış olan Duyuruda belirtilen evraklarla eğitim programına başvurmaları
gerekmektedir.
Adaylar İSGKATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı”ndan
katıldıkları eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını, uygulamalı
eğitimlerinin onaylanıp onaylanmadığı…vb.) görüntüleyebileceklerdir. Sistemin kullanımı ile
ilgili rehber için Tıklayınız.
Eğitimini başarıyla tamamlayan adayların bilgileri (devamsızlık süresini aşmayan ve
uygulamalı eğitimi belirtilen tarihe kadar onaylananlar) İSGKATİP’ten otomatik olarak
çekilerek ÖSYM’ye bildirilecek olup bu adayların İSGKATİP’ten HERHANGİ BİR
BAŞVURU OLUŞTURMASINA VEYA EVRAK GÖNDERMESİNE GEREK
BULUNMAMAKTADIR.
İLK DEFA EĞİTİM ALARAK DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAVINA
KATILACAKLAR
 İlk defa eğitim alarak anılan sınava katılacak diğer sağlık personeli adayları için önemli
tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 13 EKİM 2021 tarihinden sonra eğitimlerini
tamamlayan adaylar 12 ARALIK 2021 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ İÇİN TARİHLER
Eğitim Kurumlarının Program Giriş Tarihi En Geç 24 Eylül 2021 Saat 23:59
Eğitim Programı Başlangıç Tarihi En Geç 28 Eylül 2021
Program Bitiş Tarihi (Uzaktan ve Örgün Eğitim) En Geç 13 Ekim 2021 Saat 23:59
Adaylar İSGKATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı”ndan
eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını vb.) görüntüleyebileceklerdir.
Sistemin kullanımı ile ilgili rehber için Tıklayınız.
Eğitimini başarıyla tamamlayan adayların bilgileri (devamsızlık süresini aşmayan)
İSGKATİP’ten otomatik olarak çekilerek ÖSYM’ye bildirilecek olup bu adayların
İSGKATİP’ten HERHANGİ BİR BAŞVURU OLUŞTURMASINA VEYA EVRAK
GÖNDERMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.
DAHA ÖNCE SINAVA KATILARAK BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR
A- Doğrudan iş güvenliği uzmanlığı-işyeri hekimliği sınav türüne katılarak başarısız
olanlar ile 27 Temmuz 2015 tarihinden önce başlayan eğitim programlarına kaydolup
sınava katılarak başarısız olanlar
Daha önce sınava katılarak başarısız olan adayların öncelikle İSGKATİP’e
“Sorgulama&Başvuru” sekmesinden girip başvurulacak sınav grubunu seçmeleri ve “Sınav
Başvurusu” butonuna tıklayarak durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. İlgili ekranda
incelenmiş ve “UYGUN” görülmüş bir başvurusu bulunan adayların isimleri ÖSYM’ye
bildirilecek olup bu adayların İSGKATİP’ten HERHANGİ BİR BAŞVURU
OLUŞTURMASINA VEYA EVRAK GÖNDERMESİNE GEREK
BULUNMAMAKTADIR.
İlgili ekranda bulunan başvuruda eksik evrak olması halinde bahse konu eksikliklerin adaylarca
en geç 13 EKİM 2021 saat 23:59’a kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Anılan tarih ve
saatten sonra başvuru yapan/eksik evrak tamamlayan adayların başvuruları ancak bir
sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların
son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.
Yüklenen evraklar incelenerek aynı ekrandan adaylara durumu hakkında geri bildirim
yapılacaktır. İnceleme durumu “UYGUN” olan adayların isimleri ÖSYM’ye bildirilecektir.
Sisteme evrakların nasıl yüklenebileceği ve durumun nasıl takip edilebileceğine ilişkin rehber
için Tıklayınız.
B- 27 Temmuz 2015 tarihinden sonra başlayan eğitim programlarına kaydolup sınava
katılarak başarısız olanlar
Adaylar İSGKATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı”ndan
eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını vb.) görüntüleyebileceklerdir.
Sistemin kullanımı ile ilgili rehber için Tıklayınız.
Eğitimini başarıyla tamamlayan adayların bilgileri (devamsızlık süresini aşmayan)
İSGKATİP’ten otomatik olarak çekilerek ÖSYM’ye bildirilecek olup bu adayların
İSGKATİP’ten HERHANGİ BİR BAŞVURU OLUŞTURMASINA VEYA EVRAK
GÖNDERMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.
DOĞRUDAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI-İŞYERİ HEKİMLİĞİ SINAV TÜRÜNE
KATILACAKLAR
 İlgili mevzuat kapsamında, yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim almadan
doğrudan sınava katılma hakkı olan adayların (üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği
lisans programını tamamlayanlar, iş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı
unvanına sahip olan hekimler, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında
yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile
teknik elemanlar, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde çalışanlar ile iş müfettişleri)
İSG-KATİP’e “Sorgulama&Başvuru” sekmesinden girip başvurulacak sınav grubunu
seçmeleri ve “Sınav Başvurusu” butonuna tıklayarak başvuru oluşturmaları
gerekmektedir. Oluşturulan başvuruların doğru kategoriden seçilmesi ve istenilen
evrakların eksiksiz yüklenmesi önem arz etmektedir. Oluşturulan başvurulara evrak
yüklenmemesi halinde başvuru 48 saat sonra sistemden otomatik olarak
silinmektedir. Her kategori özelinde istenilen evraklar sistemde belirtilmiş olup
inceleme durumu da yine aynı ekrandan adaylar tarafından takip edilebilecektir. “Ek
Evrak” kısmı, isim – soyisim değişikliğini gösterir belge, denklik belgesi gibi belgelerin
ibrazı için kullanılacak olup İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans mezunlarının önlisans
diplomalarını “Lisans/Ön Lisans Diploması” kısmına yüklemeleri gerekmektedir.
İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği sınav türüne doğrudan katılacak adaylar için
eksiksiz olarak evrak yükleme tarihi en geç 13 EKİM 2021 saat 23:59’dur. Yüklenen
evraklar incelenerek aynı ekrandan adaylara durumu hakkında geri bildirim yapılacaktır
Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan/eksik evrak tamamlayan adayların
başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet
oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları
önem arz etmektedir. İnceleme durumu “UYGUN” olan adayların isimleri ÖSYM’ye
bildirilecektir. Sisteme evrakların nasıl yüklenebileceği ve durumun nasıl takip
edilebileceğine ilişkin rehber için Tıklayınız.
 Dilekçe örnekleri aşağıda yer almakta olup ilgili dilekçeler doldurulup imzalandıktan
sonra taranarak sisteme yüklenmelidir:
 Doğrudan (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Türüne Katılacaklar
 Yüksek Lisans ile Doğrudan (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Türüne
Katılacaklar
 Doğrudan İşyeri Hekimliği Sınav Türüne Katılacaklar
 Genel Müdürlük ve Bağlı Birimlerinde Çalışanlar ile İş Müfettişleri
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE UYGUN GÖRÜLEREK ÖSYM’YE BİLDİRİLEN
ADAYLARIN 12 ARALIK 2021 TARİHİNDE YAPILACAK SINAVA GİREBİLMELERİ
İÇİN “SINAV UYGULAMA DUYURUSU”NDA BELİRTİLECEK TARİHLER
ARASINDA ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ ARACILIĞI İLE SINAV GİRİŞ
BAŞVURULARINI YAPMALARI GEREKMEKTEDİR

18.06.2021
1.053
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?