trende

Sabit Tıbbi Tetkik Mekanları ve Gezici İş Sağlığı Aracı Hk

Sabit Tıbbi Tetkik Mekanları ve Gezici İş Sağlığı Aracı Hk

Bilindiği üzere 20/01/2022 tarihli 31725 sayılı Resmi Gazete’de Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Hizmetleri

Sağlık Raporu almak mı istiyorsunuz, aşağıdaki iletişim butonlarına tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.

Anılan Yönetmeliğin;

  • 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Gezici iş sağlığı aracı hizmeti veren OSGB ve ÇASMER’ler, hizmet vereceği işyeri ile hizmetin fiili olarak gerçekleşeceği tarihten en az yedi gün öncesinde İSG-KATİP üzerinden karşılıklı olarak gezici iş sağlığı aracı sözleşmesi düzenler. Taraflarca onaylanmamış sözleşme ile tıbbi tetkik hizmeti gerçekleştirilemez…”
  • 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında “Sabit tıbbi tetkik mekanı hizmeti verecek olan OSGB veya ÇASMER, hizmet vereceği işyeri ile hizmetin fiili olarak gerçekleşeceği tarihten en az bir gün öncesinde İSG-KATİP üzerinden karşılıklı olarak sabit tıbbi tetkik mekânı sözleşmesi düzenler. Taraflarca onaylanmamış sözleşme ile tıbbi tetkik hizmeti gerçekleştirilemez.”

hükümleri yer almaktadır.

İSGKATİP Sistemi üzerinden Gezici

Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı ve Gezici Araç Sözleşmeleri

Bu sözleşmeler İSG-KATİP’te yer alan “Gezici Araç ve Lab Tetkik Sözleşmeleri” kısmından OSGB sorumlu müdürü tarafından yapılabilmektedir.

Laboratuvar hizmeti İl Sağlık Müdürlüğü İzni ile Gerçekleşecek.

Bahse konu Yönetmelik ve 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince sözleşme yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğünden izin alınması ve İSG-KATİP’ten gerekli bildirimler yapılarak Genel Müdürlükten onay alınması gerekmektedir.

Bu sebeple;

  • Gezici iş sağlığı aracı izni almak için OSGB sorumlu müdürü tarafından “OSGB Modülü” altındaki “Gezici İş Sağlığı Araç Tanımlamalar” kısmından araç izin belgesinin yüklenmesi, gerekli bilgilerin kaydedilmesi ve Genel Müdürlükçe onaylanmasının ardından sözleşme yapılması gerekmektedir.
  • Sabit tıbbi tetkik mekânı için ise İSG Hizmetleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında geçen “OSGB tarafından başvuru dosyasında beyan edilen yerleşim planı, bina ve donanımda Genel Müdürlük onayı alınmadan hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.” hükmü gereğince öncelikle “Bildirimler” sekmesindeki “Plan Değişikliği” kısmından değişiklik yapmak isteyen kurumlar planlarını onaylatmalıdır.
  • İl Sağlık Müdürlüğünden izin belgesi düzenlenecek tetkikler İSG Hizmetleri Yönetmeliğinde zorunlu olan alanlar içerisinde bulunmamalı ve yapılacak tetkikler ayrı ayrı planda belirtilmelidir.

Yetki belgesi aşamasında onaylanan planda büyütme yapılması İSG Hizmetleri Yönetmeliğinin 16.
maddesindeki ilk başvuru hükümlerine tabiidir. Konuya ilişkin İSG-KATİP’te yer alan Kullanıcı
Kılavuzundan detaylı bilgiye ulaşılabilir.

Ardından, “Bildirimler” sekmesinden “Laboratuvar Bildirimi” kısmına İlgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınan izin belgesinin yüklenmesi gerekmektedir. Yapılan bildirimlere ilişkin eksikliklerin İSG-KATİP’ten takip edilmesi mümkündür.

Ayrıca uyum hükmü gereğince de Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette olan ve tıbbi tetkik hizmeti sunan İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin belgesi, ilgili personel ise çalışma izin belgesi almalıdır. OSGB veya ÇASMER’ler, verilen bu süre içinde İSG-KATİP üzerinden bildirimde bulunarak İSGGM’den onay almalıdır.

Konuya ilişkin denetim ve müeyyide hükümleri, diğer hükümler ve detaylar için Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin incelenmesi önem arz etmektedir

08.02.2022
1.008
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?