trende

İş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği Türkiye ‘de Anayasal ödev ve hak olan çalışma ‘nın çalışma hayatında bulunan esas unsurlardan Çalışan ¹‘ın fiziken ve ruhen korunmasını sağlamak amacıyla Anayasa, Kanun, Yönetmelik, (Eski: Tüzük), Tebliğler öncülüğünde yapılan tüm çalışmaları ifade etmektedir.

Çalışma Hayatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Gelişen bir ekonomi modelindeki ülkemizde, tüm dünyada olduğu gibi hızlı bir sanayileşme dönemi geçirdi. Cumhuriyetin kuruluş yıllarından (hatta osmanlının son dönemlerinden) itibaren sanayideki bu gelişmeler, teknolojik ekipmanlar, çalışma hayatında kolaylıkların yanında çalışan kesiminde ciddi sorunlara özellikle sağlık ve güvenlik noktasında ciddi sorunlara yol açmıştır. Yaşanan ölümlü kazalar ( zaman zaman toplu ölümler) konunun medyada yeralmasıyla birlikte kamuoyunda da kendine büyük bir yer bulmuştur. Toplum vicdanını yaralayan bu durum, 2004 yılında 4857 Sayılı İş Kanunu ve buna bağlı hazırlanan İş sağlığı ve güvenliği tüzükleri ile işyerleri denetlenmeye başlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ‘ndeki Tüm ihtiyaçlarınız için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İhtiyacı

4857 Sayılı İş Kanunu ile birlikte Türkiye ‘de iş sağlığı ve güvenliği bilinci yükselmiş, ancak Müktesebatının tümü İSG ‘ye ayrılmış bir kanun henüz çıkmadığı için ülkemizde bu alanda profesyönelleşme henüz başlamamıştır. Sadece Maden’lerde Teknik Nezaretçiler ve Sınai işletmelerde ise Doğalgaz, Çelik gibi sektörlerde İş güvenliği konularında görevli personeller Avrupa ile çalışma ve entegrasyon gibi etkenlerle bu alanda sınırlı çalışmalar yürütmüşlerdir.

2012 yılında çıkarılan 6331 Sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte çalışma alanında tamamen iş sağlığı ve güvenliği ekseninde çalışmalar ve profesyönelleşme başlamıştır.

İş sağlığı ve güvenliğinde temel olarak bir işyerinde bulunan fiziki çevre şartları ile birlikte işin yürütüm şartları sebebiyle çalışanların maruz kalabilecekleri sağlık ve güvenlik sorunlarının tehlikelerin belirlenerek, riskler betimlenir ve oluşturulan analiz raporları ile birlikte tehlike yok edilmeye çalışılır.

Risk Analizi Çeşitleri

Bir bilim olarak Dünya’da uzun sürelerdir üzerine tez yazılan ve iş sağlığı ve güvenliği alanında çıkarılan makaleler, ilgili işyerlerinde uygulama ortamı aramaya başlamış, bunun neticesinde bir çok risk analizi çeşidi de ortaya çıkmıştır.

  • 5×5 Matris
  • L Matris
  • Balık Kılçığı Diyagramı
  • HAZOP
  • Finne Kinney
  • Check List – Kontrol Listesi vb.

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyöneli Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika çeşitleri

İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası

İşyeri Hekimliği Sertifikası

Diğer Sağlık Personeli Sertifikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Firmaları

OSGB Firmaları

İSGB Firmaları

İSG Danışmanlığı Firmaları

İSG Profesyönelleri

İş Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi

Diğer Sağlık Personeli

İş sağlığı ve güvenliği profesyönelleri maaşları

Kaynaklar:

  1. 6331 Sayılı İSG Kanunu Çalışanı Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi ifade etmektedir. Bu tanım, yani istihdam edilen kişi 4857 sayılı kanunda ise işçi tanımıyla kendine yer bulmuştur. KG
17.07.2022
692
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?