trende

temel isg eğitimi sıkça sorulan sorular

temel isg eğitimi sıkça sorulan sorular

Çalışanların, işyerlerinde yada işleri ile ilgili riskler hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlayan temel isg eğitimi, çalışanların işe girişte oryantasyon eğitimi sonrasında almaları zorunlu olan bir eğitimdir.

temel isg eğitimi hizmeti konum almak için tıklayın

temel isg eğitimi nedir?

Temel İSG Eğitimi 2012 yılında çıkarılan 6331 Sayılı Kanun Çalışanların Eğitimi başlıklı maddesi ile birlikte çalışma hayatına girmiştir. 3 temel konu başlığı ve alt başlıklarla birlikte 20 tane temel isg eğitim konusu bulunmaktadır.

temel isg eğitimini kimler verebilir?

Temel İSG Eğitimini Eğitimi verebilecek kişiler ve kuruluşlar

(1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi;

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, ÇASGEM

c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri, tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması kaydıyla verilir.

(2) Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından da verilir:

a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.

c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.

ç) Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.

(3) İkinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile verebilirler. Eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması şartı aranır.

Temel iş sağlığı ve güvenliği sertifikası nereden alınır?

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sertifikası ‘nı temel isg uzaktan eğitim sistemi ‘mizi kullanarak kolayca alabilirsiniz. 8 yıldır İSG alanında faaliyet gösteren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarınca hazırlanan eğitimlerimiz temel isg eğitimi konusunda çalışanlarınızın duyduğu tüm ihtiyaçlara cevap vermektedir. Esnek yapısı sayesinde işyerinize özgü temel isg eğitimi başlıklarını eklemenize imkan sunan temel isg eğitimi sistemimiz, yine kendi uzmanlarınıza ait temel isg eğitim sertifikası oluşturmayada izin vermektedir.

temel isg eğitimi nereden alınır?

Temel İSG Eğitimini almak isteyen müşterilerimiz, yukarıdaki iletişim butonlarını kullanarak bize ulaşabilir iletişim temel isg eğitimi fiyat teklifi formunu doldurabilir yada 0551 254 56 38 numaralı hattan bize ulaşabilirler.

Yukarıda belirtilen ilgili başlıkta temel isg eğitimlerinin nerelerde verildiği ile ilgili bilgileri paylaşmıştık. Ancak güncel şartlarda, bugün bursa osgb firmaları, balıkesir osgb firmaları, vd osgb firmalarının tümünde bu eğitimler verilmektedir.

Mantık olarak baktığımızda doğru bir konu çünkü, 6331 sayılı kanun çalışanların eğitimi başlıklı konuya istinaden çıkarılan çalışanların isg eğitimleri usul ve esasları hk yönetmelik ‘e bakıldığında hizmet alan firmalara atanmış olan iş güvenliği uzmanlarının bu hizmeti verebildiğini görüyoruz. Bu sebeple, eğer isg firması, ataması yaptığı uzmanı kendi firmasına eğitim veriyorsa doğal olarak osgb firmaları tarafındanda bu eğitimi verebileceği görülüyor. Ancak OSGB Firması herhangi bir ataması bulunmayan yada Ahmet isimli iş güvenliği uzmanına atanmış olan ABC Firması çalışanına Mehmet isimli diğer iş güvenliği uzmanı tarafından eğitim verdiremez.

Temel isg eğitim sunumları nereden indirilir?

temel isg eğitim sunumları her isg profesyöneli kendi işyerine ve çalışma şartlarına göre oluşturduğu için toplu bir şekilde indireceğiniz bir alan bulamayacaksınız. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sunumlarını hazırlamak için (sadece çok tehlikeli sınıftaki bir eğitimi düşündüğümüzde 16 saatlik bir eğitim) 100 ler ce saat sunum hazırlıklarının bulunması sebebiyle mevcut durumda çoğu isg sunumu dağıtılmıyor yada sınırlı bilgiyle paylaşılıyor. konu başlıkları ve kısa özetlerin bulunduğu temel isg eğitim sunumları başlıklı konumuzu inceleyebilirsiniz.

temel isg eğitimi ücreti ne kadardır?

temel isg eğitimi ücreti 2021 yılında yüzyüze ve uzaktan temel isg eğitimi olarak farklı fiyatların olduğunu söyleyebiliriz, (fiyatlar tahmini olup net fiyatlar için lütfen arayın)

uzaktan temel isg eğitimi ücretleri;

Az Tehlikeli işletmeler için 20 TL – 40 TL arasında,

Tehlikeli İşletmeler için 40 TL – 80 TL arasında

Çok Tehlikeli işletmelerde ise 60 TL – 100 TL arasında değişen fiyatlarla sunulmaktadır.

temel isg eğitimi ne kadar sürer

temel isg eğitimlerini ilgili kanun kimlerin verebileceğini seçtiği gibi temel isg eğitim sürelerini de belirli kurallara bağlamıştır. İş Güvenliği uzmanı yada işyeri hekimleri isg eğitimlerini verirken bu sürelere bağlı kalarak eğitimleri vermek zorundadırlar. Gerçek durumda ne oluyor. 10 dakikalık, yarım saatlik eğitimlerle bu temel isg eğitimi geçiştirilmeye çalışılıyor, bu hem çalışan hem iş veren, hemde isg profesyöneli için büyük bir yanlışlıktır…

temel isg eğitimi kaç saat sürer

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

Az Tehlikeli sınıfta isg eğitimleri 8 Saat

Tehlikeli sınıfta isg eğitimleri 12 Saat

Çok Tehlikeli sınıfta isg eğitimleri 16 Saat sürmektedir. Verilen süreler asgari olup daha fazla verilebilir ancak daha az verilemez.

temel isg eğitimleri kaç gün sürer

Yukarıdaki bilgileri kontrol ettiğimizde Az Tehlikeli işlerde çalışanların isg eğitimi 1 günden az olamaz, tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerdeki çalışanların isg eğitimleri ise 2 günden az olamaz.

temel isg eğitimi uzaktan alınabilir mi?

temel isg eğitimleri ilgili kanun uyarınca uzaktan alınabilir, uzaktan temel isg eğitimleri ise yine kanunla sınırlandırılmış ve hangi şart ve durumlarda uzaktan temel isg eğitimi verilebileceği net olarak yönetmelikte belirtilmiştir. Eğitimin temel prensipleri başlığı altında bulunan 7 nolu bent bunu net olarak açıklamakta işe ilk girişlerde alınacak temel isg eğitimlerinin uzaktan değil yüzyüze verilmesini şart koşmaktadır. Ve yine alınacak uzaktan temel isg eğitimi ‘ni işyerine özgü içeriğin hazırlanmasını istemektedir.

(7) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.

temel isg eğitimi uzaktan nasıl verilebilir?

Uzaktan temel isg eğitimin temel prensipleri

MADDE 15/A – (Ek:RG-24/5/2018-30430)

(1) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen temel eğitimlerin Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıda yer alan hükümlere uyması gerekir:

a) Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun, farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olur.

b) Eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sistemi, eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olur.

c) Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim sistemi aracılığı ile kayıt altına alınır, izlenir ve raporlanır.

ç) Eğitim programının içeriği katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanır.

temel isg eğitim sertifikası

Temel İSG Eğitimlerini tamamlayan çalışanlara çalışanların isg eğitimleri usul ve esasları hk yönetmelik EK-2 Formunda belirtilen (aşağıda resmi bulunan) temel isg eğitim katılım belgesi düzenlenerek verilir. Temel İSG Eğitimi Sertifikaları basılı olarak saklanabileceği gibi dijital olarakta saklanabilir.

temel isg eğitimi sertifika örneği
temel isg eğitimi sertifikası çalışanların isg eğitimi usul ve esasları hk yönetmelik ekinde ek-2 formuyla yayınlanmıştır.

temel isg eğitim konuları

temel isg eğitim konuları 3 ana başlık ve diğer başlığı ile 20 alt başlıktan oluşmaktadır, genel konular, teknik konular ve sağlık konuları sabit, ancak diğer konular esnek bırakılmıştır.

  1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

  1. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım,

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

  1. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma,

  1. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

a)…

02.08.2021
6.757
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?